See Public

eyeSeePublic is een communicatie-, ontwikkel- en experimenteerplaats voor professionals met hart voor de publieke zaak. Op dit platform vertellen en verbeelden zij op bijzondere manieren wat ze in de publieke sector waarnemen en meemaken. Met hun prikkelende beelden en kleurrijke verhalen geven de aangesloten bloggers, dichters, schilders, filmers en tekenaars allerlei uitdagende visies op publieke waardecreatie.

          Creativity is contagious, pass it on!

Albert Einstein