De bal ligt voor het oprapen

Hoe praat jij mee in jouw gemeente over het sociaal domein?

Wat betekenen de veranderingen in het sociale domein? Deze veranderingen krijgen pas echt betekenis, als we in onze gemeenschappen opnieuw leren met elkaar te denken, te praten en te werken aan wat wij eigenlijk willen van het leven. Willen we alle kinderen, jongeren, ouders en ouderen hun talenten en interesses laten ontplooien? Wat vraagt dat dan van deze individuen zelf, en wat van de sociale omgeving waarin zij verkeren?

Het lijkt een haast onmogelijke opgave, maar ik zie en voel dat we dergelijke vragen steeds meer mogen stellen. Ik ben er van overtuigd dat als we ieder mens helpen tot ontwikkeling te komen, en we daarbij wijze lessen zoals die van Daniël Kahneman of Matthieu Ricard ter harte nemen, we de kracht van onderlinge verbondenheid kunnen terugvinden. Want het leven draait niet alleen om geld. Juist via onze persoonlijke ontwikkeling, onze relatie tot anderen en de manier waarop we omgaan met belangrijke veranderingen in ons leven, ervaren we geluk en wijsheid.

Het is niet voldoende om te zeggen dat de participatiemaatschappij tot bloei kan komen doordat de overheid zich terugtrekt.

Of dat de transformatie van het sociale domein nog jaren gaat duren.

Dan praten we over techniek en definities, en blijven we zitten in het ‘frame’ van systeemtaal. We vergeten dan de morele kern van de zaak. Bovendien vergeten we wezenlijke inzichten over geluk en welbevinden in ons denken mee te nemen. De kunst is om los te komen van vaststaande denkmodellen en in het hier en nu te zien wat er is. Om dan de goede vragen te stellen, zodat er nieuwe beweging kan ontstaan. De maakbaarheid voorbij.

De échte verandering in het sociale domein is dat de bal voor het oprapen ligt voor inwoners, lokale initiatieven en politici om met passie te praten over de wezenlijke vragen van het leven.

Om het begrip ‘welvaartstaat’ samen een geheel eigen invulling te geven. Om opnieuw te leren samen de zaken te organiseren voor het goede leven voor iedereen.

Mijn vraag is: Hoe wordt er in jouw gemeente gedacht en gewerkt aan geluk en welbevinden van alle inwoners?

Voor inspiratie ter beantwoording van deze vraag verwijs ik je graag naar een gesprek dat ik had met Petra van der Horst, in haar radioprogramma op Radio KIK uit Amersfoort. Ik ben benieuwd naar jouw inzichten!

 

Foto: James Munson (Creative Commons)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.