Verkennen

Open je ogen...

Aan de koppen draaien

Door

In verhalen over de participatiesamenleving en actieve burgers gaat het vaak over de veranderende verhouding tussen overheid en burgers. Maar de meest fundamentele verandering…

Buigzaam

Door

Tijdens de lunch kwam het onderwerp na drie zinnen al langs. “Inderdaad, een reorganisatie”, zei hij, als antwoord op mijn vraag over het werk….

Verbeelden

Open je hart...

Zingeving

Door

Toespraak op het afscheidsfeest van het team doedemocratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): Hallo allemaal, wat fijn dat jullie allemaal…

Vormgeven

Open je geest...

Leren en leveren

Door

We hadden een gesprek over onze directie. Over de besluitvorming door het management in het bijzonder. Mijn stelling was dat het MT van een…

Verrichten

Gebruik je handen...

Wij zijn de bij

Door

‘Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijensoorten is met uitsterven bedreigd.  Wat kunnen we daaraan doen?’ De casus was helder. Een kring…